Home About

He Raumaharatanga O Te Rua Mahurutanga O Te Tumu Herenga Waka

Te Ripowai Higgins

Features

24/07/2006

E NOHO ana rā i te koko o te tipuna whare nei o Te Tumu Herenga Waka ka raumahara ake rā ki te rua mahuru tau i tuwhera ai ōna tatau ki te iti ki te rāhi ki te ngahue tāngata kua ū mai, kua māunu atu ngā waka i runga i ngā waikarekare o te ao hurihuri nei e.
Kā haku ake rā ki te hunga kua tere atu i runga i te tai awatea ki te tauawhi a Hine-nui-te-pō, rātou i whaiwāhi ki te whakaara i ngā poupou o Te Tumu. Ko te tuatahi i takoto te marae nei ko Takirua Shultz, whāea o Tānia tumuaki o Ngai Tauira i ngā tau tata nei, i muri i a ia ko . Te manu karapīpiti a aitua a Te Rangiāhuta Ruka Broughton rāua ko Wiremu Parker, ngā tohunga, ngā pūkenga; te utu nui mō te tipuna whare nei.
Nō muri ko te kuia o Te Whānau o Te Herenga Waka ko Māka Jones, te kaiwhakaaraara i ngā tauira kia mataara, kia whaiwhakaaro nui ki ngā tikanga. Ko tana tungane ko Tā Mōnita Delamere te pou o te Hāhi Ringatū, he kaitautoko i te marae nei, i whai tata i tana tuahine. Ka tere atu ko ngā tauira i puta i konei, a Cissy Paenga, Queenie Penny, a Christine Rereti-Want, a Raniera Higgins raua ko tana kōtiro ko Anihaka, a Moetū Matehe. Ka pāoro ko te reo o te kākā whanui, he tumuaki o Ngai Tauira a Lawrence Tukaki-Milanta. “ E ara rā Lawrence hei taituara mo tō rahi ki te pōhiri i te motu ki Te Huinga kia takatū rā ki ngā kaupapa tauira e!”
Ka tere i muri ko ētahi o ngā hoa mahi ko Nockie Kōpua, kātahi ka hinga i te mata o te pū ko Andrea Branda kaiāwhina ki te rapu kāinga noho mō ngā Tauira. Ōi an ate motu i te hīnangatanga o te manu tīrairaka, o te rūruhi o te reo Māori a Takuta Miria Simpson; hinga kau ana ko te manukura o te wānanga nei ko Winnie Jardine. No nā tata nei ka wahangū ko te hoa mahi ko Harry Hall, taukuri e! I tenei tau ko te kuia tautoko i ngā kaupapa rangahau, i ngā take nui o te wānanga nei ko Ani Delamere.
Takahi atu ana rātou katoa i te ara whānui a Tāne ki te kuia o te matemate-ā-one. Te huhua i tere atu nei ka mau tonu rātou ki te tūārongo o Te Tumu. Ko tātou i muri nei ka whai atu i runga i te tai ahiahi. Tau ārai ki te pō tītoko ki te ao mārama. Tai ahahā, tai ahahā!
HIRINI MOKO MEAD, POU TEMARA, WHATARANGI WINIATA
Ka tuwhera ngā tatau o te whare, i te kei o te waka ko te Ahorangi ko Hirini Moko Mead, i mau tonu iho ki te pupuri, ki te tia i ngā mahi rangahau o Te Tira Whakaemi Kōrero (wāhanga rangahau) me ngā kaupapa ako o Te Tari Māori. Nā te koroua nei me ōna hoa taipakeke i whakaū te āhua o te noho te Whānau o Te Herenga Waka. Ko te mea nui rawa atu ko te manaaki tangata, whai tonu ana i te tauira i ōhākītia mai e Ruka i tana waiata Kaore Taku Raru. Koia rā te wāhi uaua ko te whakatinana i te kaupapa, engari nā runga tonu i te wairua māhaki o te koroua me tana whai whakaaro nui ki ngā tauira Māori i noho penei ai te āhua i tēnei rā; i noho iti tonu ai te utu mo te kai i Ngā Mokopuna. I ēnei marama tonu ia e mīharo ana he kotahi tāra noa iho te pikinga o te utu o ngā tina!
He mea tō mai e ia ki tōna taha, hei pūkenga, hei tohunga hoki mō te marae a Pou Temara. Ko tāna he pupuri i te mauri o te tipuna whare nei. Ko te ako me te whakatauira i ngā tikanga katoa o te Ao Māori, o Rongomaraeroa hoki. He maha ngā wā i tutū ai te puehu, i mau tonu te mana me te mauri o te marae. He mahi nā te toa, nā te tohunga. Nō te tau 2003 ka whai atu ia i tōna Ahorangi ki Awanuiārangi. I te rā nei ko ia te Ahorangi o Te Tari Māori i Te Whare Wānanga o Waikato.
Ko tetahi atu i te taha o Hirini Moko; ko te Ahorangi Ūmangako Whatarangi Winiata. I te ao i te po tā rāua kōkiri i ngā kaupapa tōrangapū o te Ao Māori; whakaaraara hoki i ngā tauira kia whakaaro nui ki te whakaputa i te ngao o te kōrero ki te ao whānui.
Ehara noa ko ngā kaupapa o te motu me te ao e pakangatia ana e rāua. I te whare wānanga nei ko āna ture me ngā āhuatanga aukati i te ao Māori i ēnei tūmomo wānanga. Nā rāua i kokiri kia whai whakaaro ki tā te Māori whakahaere i āna kaupapa. Ko te tohu nui o ēnei pakanga ko te whakaara, ko te whakaū i Te Tiriti o Waitangi ki ngā whakahaere katoa o te Whare Wānanga.
Otirā ka taka te wā e hoki ai rāua ki te mahi mā o rāua iwi ki te whakatū hoki i o rāua ake Whare Wānanga. Ko HiriniMoko i hoki ki Ngāti Awa ki te whakatū i Te Whare Wānanga o Awanuiārangi i te tau 1992. Ko Te Whare Wānanga o Raukawa nā Whatarangi. I whai atu ai hoki āna tamariki, i konei e mahi ana e ako ana kia noho pūkenga i tō rātou wānanga.
Nō te tau 1991 kē a Hirini Moko i wehe atu ai i tēnei whare wānanga, heoi he hokihoki tonu mai ki ngā huihuinga. Nō tēnei tau ka whakawhiwhi ai ki te tohu hōnore o Aotearoa (Distinguished Companion of the New Zealand Order of Merit).
“E koro te rākau tuamatua o te wao ngā maiohaoha a tō whānau o Te Herenga Waka.”
TAKIRIRANGI SMITH ME NGĀ KAITOI
Nō ngā tau ruarua nei ka whakarauika mai ngā kaiwhao, kaituitui, kai tākōwhaiwhai ki te korero mo a rātou mahi ki te whakaara i te whare nei. I puta ai ngā kōrero nunui me ngā kōrero tinihanga o au rā. I taua wānanga i puta ai ngā kōrero mo ngā mahi a tēna a tēna. I kite ai hoki te whānui o tā rātou hīkoi i roto i ngā mahi toi puta noa i te motu tae atu ki tāwahi. Kua noho tohunga ētahi o rātou i roto i ēnei mahi pēnei ia a Nick Tūpara (Kaitarei), Mark Kōpua (kaitarei, uhi tā moko, tangata rongonui o te ao whanui), Heni Kerekere (nga mahi a Hineteiwaiwa), Con Jones kei te takatū tonu ki te tuitui tukutuku, mahi raranga i ngā whare o te motu.
Hāunga te tohunga a Takirirangi nō ēnei marama tata ka tutuki i a ia tōna tohu Tākutanga. Ngā mihi nui rawa atu. Ko tēnei tangata mai ka wehe atu e hokihoki tonu mai ana ki te tapitapi i te tāonga a ōna ringaringa. He tuku kōrero hoki ki ngā tauira mō te tārei tāonga tuku a te marae. I tēnei wā tonu kua tīmata tana tārei i te pou haki o te marae. Ko te tumanako ano ka oti i mua o te 6 o Hakihea o tenei tau. I roto o ēnei tau, tokorua ana tamariki kua whai, kua whiwhi i o rāua tohu mai i Te Kawa a Maui.
TE WHARE KOHUNGAHUNGA O AHUMAIRANGI
Ko ētahi atu wāhanga o tō tātou marae i ara i ngā tau o muri mai; he Kōhanga Reo mō ngā tamariki a ngā tauira me ngā kaiako Māori, ka taka te wā ka noho ko Te Whare Kohungahunga o Ahumairangi. I te tau ka pahure nei i whakanuia tia ai te tekau tau o Te Whare Kohungahunga. I taua tau anō hoki i tatū mai ai hei tauira i Te Kawa a Māui tētahi o ngā tamariki tuatahi a Te Hirata Moke. Koia nei te hua nui o te poipoi i a tātou tamariki i te reo.
NGĀ KĀINGA NOHO
He kāinga noho mō ngā tauira Māori i kōkirihia ki te whare wānanga. Ka whakawhihia mai ki te marae te Whānau House i Holloway Road. E rua tau kua pahure i hōmaitia ai he tuarua, arā ko Aromahana i Fairlie Terrace. Tērā pea ka waimarie tātou hei te tau e tū mai nei ka hokona atu a Holloway Road ka hōmaitia ai ko 61 Fairlie Terrace i te taha o Aromahana. Ko ngā tūmanako hei tōna wā ka whakawhiwhia mai ētahi atu kāinga noho i te whare wānanga i tua atu o ēnei.
TE KAWA A MĀUI
I te tīmatanga ko Te Tari Māori noa tō īngoa, heoi ka whakatauria kia tangohia te ingoa Wikitōria i te wāhanga Māori o tana ingoa ka whakaritea kia whakahoutia te ingoa, ki tēnei inaianei. Ko Te Kawa a Māui (TKAM) te whare wānanga o Māui (e ai ki ētahi kōrero)
I te tau 1999 ka aromatawaia tia a TKAM ka puta ko tētahi o ngā whakatau nui kia wehetia te marae mai i te maru me te whakahaere o te TKAM. I tutū rawa te puehu, heoi kīhai i arohia mai e te whare wānanga, e noho wehe tonu nei ēnei whakahāere. Ko TKAM te tino whirinakitanga me te herenga o ngā kaupapa ako o te ao Māori. Tērā pea a tona wā e hoki anō ai te ringa katau i te ringa māui!
TE KAPA HAKA
I te ōrokohanga mai o Te Herenga Waka i noho ai he kapa mo te whānau. Ko tāna he tautoko i ngā whakatūtū waewae o Rongomaraeroa ki ngā pōhiri, ki ngā mahi ā Rēhia i te whare wānanga nei. Rere rawa hoki rātou ki tāwahi ki te whakaatu i ēnei o ngā taonga a kui mā, a koro mā. I te tau 1991 ka whakaurutia rātou ki ngā whakataetae o te rohe o Te Whanganui ā Tara, wikitōria ana kotahi atu ki ngā whakataetae o te motu i Tūrangawaewae i te tau 1992. Whai tonu i tērā ka hoki atu ki te whakatūwhera i te Whare Wānanga o Awanuiarangi. I roto i ngā tau e whakauru ana te kapa i nga mahi ā Rēhia ia tau ia tau. E haere tonu nei ngā mahi ki te tautoko i te marae, i ngā whakapōtae o ngā tauira ki te Michael Fowler Centre, i ngā Hui Whakapūmau o te marae. Ko rātou tonu ngā ringaringa me ngā waewae o te marae. Autaia tonu tā rātou whakatūtū waewae i ngā whakataetae o te rohe i tēnei tau. Ka mihi ki tō rātou kaiako ki a Teurikore Biddle, i riro i a ia te tohu kaitātaki wahine.
NGĀ HUI
He maha rawa ngā huihuinga ahurei kua tū i tō tātou marae i roto i ngā tau, pērā anō hoki ngā tauira kua puta ki te ao whānui kei roto i ngā mahi ikeike e ārahi ana i tō tātou iwi.
HEI WHAKANUI I TĒNEI TAU RUA
Ngahurutanga aneī ngā kaupapa:

Poutūterangi – The Rangatiratanga Symposium 2006
Paengawhāwhā– Ko te rā whakanui i a Te Rangiāhuta Broughton
Haratua – Wānanga Mātauranga Māori
Hereturikoka– Te Huinga Tauira, Ngā Tau Tohetohe a Ngā Tauira
Mahuru – Ngā Mahi Toi
Whiringa-ā-nuku – Mā te ture anō te ture e patu!
Whiringa-ā-rangi – Te Rā whakanui i a Wiremu Parker (Ngā Mahi Pāpaoho)
Hakihea – (6/12) Te Rua Ngahurutanga, Te Hōkai (formal ball) (8/12)Hui Whakapūmau

I te tau 2000 ka whakawhiwhia te tūranga hou Toiahurei ki a Piri Sciascia. Ko tāna he kokiri i ngā kaupapa katoa e pā ana ki a Ngāi Tāua. Ko te marae tonu tētahi o ngā wāhanga nui kei raro i tōna maru. Kua tipu ake i ngā wāhanga katoa o te Whare Wānanga ngā kaupapa me ngā take Māori, a-ako, ā-kaupapa tautoko (Māori student services).
Heoi ko te marae tonu te tūrangawaewae mo Ngāi Tāua i te Whare Wānanga o Te Ūpoko o Te Ika a Māui. Ko te poutokomanawa e whikiti ai ngā waka ko Te Tumu. Heoi!